Osteopathie

OSTEOPATHIE

Een osteopaat is een therapeut die de patiënt voornamelijk manueel behandelt.


De osteopaat focust zich op het lichaam als één geheel en gaat op zoek naar bewegingsbeperkingen. Hij behandelt zowel de spieren, gewrichten, pezen, organen, omliggende weefsels als de schedel.


Elke consult wordt steeds voorafgegaan van een uitgebreide anamnese:

- gegevens van de patiënt

- actuele klachten

- medische voorgeschiedenis : ziekte, operaties, ongevallen en medicatie.

- therapeutische voorgeschiedenis : andere behandelingen ?


De osteopaat zoekt naar de oorzaak van de klacht(en):

- ligt er een structureel (al dan niet medisch) onderliggend probleem?

- ligt het aan het minder goed functioneren van het lichaam?

- zijn er stressfactoren die het functioneren van het lichaam belemmert?

- heeft voeding invloed op de klachten?

- etc.


De osteopaat zal een patiënt doorverwijzen als blijkt dat dit niet binnen zijn werkveld past, of mee helpen zoeken naar de eventuele gepaste discipline voor een geschiktere behandeling van de klachten.


Iedere osteopaat volgde een universitaire opleiding.


In België is ons beroep onderworpen aan regels (link).

KLACHTEN


Hieronder wordt een opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat komt (deze lijst dient enkel als richtlijn en het is niet de bedoeling om volledig te zijn). 


Beweging

Klachten die in relatie staan tot het bewegings- (lage rugpijn, lumbago, nekpijn) en zenuwstelsel. Zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten.

Letsel

Bij een ongeval, kwetsuren en verstuikingen, de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en hoofdpijn.

Lichaamssystemen

Verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm

van verteringsproblemen,

klachten van de bloedsomloop, oor-, neus- en keelproblemen, ademhalings-klachten, stressgerelateerde en infectieziekten.


ZWANGERSCHAP - ZUIGELINGEN - KINDEREN

Zwangere mama's, zuigelingen en kinderen kunnen ook baat hebben bij een osteopatische behandeling.

INDICATIE


Zwangerschap

 • rug- en bekkenklachten
 • spijsverteringsproblemen
 • hoofdpijn
 • klachten door stress
 • ...


Zuigelingen

 • problemen met zuigen of slikken.
 • reflux
 • het hoofdje draait steeds in dezelfde richting.
 • zijn/haar schedel is afgeplat of enigszins vervormd.
 • slaapproblemen
 • huilt veel en is moeilijk te troosten, steeds onrustig.
 • heeft oprispingen en darmkrampen. Zijn/haar buikje is gespannen, heeft een moeilijke stoelgang of heeft vaak de hik.
 • neur-, keel-, oorproblemen
 • ...


Kinderen

 • slaapstoornissen
 • spijsverteringsstoornissen
 • hoofdpijnen
 • onrustig
 • stress
 • ...